Heimaþjónusta

Heimahjúkrun - heimaþjónusta

Samkvæmt 12. grein reglugerðar um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007 skulu heilsugæslustöðvar starfrækja heimahjúkrunarþjónustu sem einkum hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sinna.
Reglugerðin.

Hlutverk

Hlutverk heimahjúkrunar samkvæmt  vefsíðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að sinna fræðslu, forvörnum og heilsueflingu. Heimahjúkrun sinnir einstaklingum sem eru að mestu sjálfbjarga en þarfnast stuðnings t.d. vegna óöryggis eða kvíða og einstaklingum sem þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar t.d. vegna sárameðferðar og þeim sem þarfnast víðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag vegna langvinnra sjúkdóma.

Beiðni um heimahjúkrun verður að berast skriflega frá heilbrigðisstarfsmönnum.

Önnur þjónusta við fatlað fólk er yfirleitt veitt af félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags. Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga.

Höfuðborgarsvæðið

Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir heimahjúkrun í Reykjavík og á Seltjarnarnesi og hefur yfirsýn yfir þá heilbrigðisþjónustu og meðferð sem skjólstæðingar þeirra njóta í heimahúsi. Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir næturþjónustu í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. Einnig sinnir hún nætur, kvöld- og helgarþjónustu í Mosfellsumdæmi. Heimaþjónusta Reykjavíkur er staðsett að Álfabakka 16. Sími 411 9600

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er veitt frá eftirfarandi stöðvum og þar má fá nánari upplýsingar um þjónustuna:  

Vesturland

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) sinnir íbúum Akraness, Borgarness, Búðardals, Hólmavíkur, Hvammstanga, Ólafsvíkur, Grundarfjarðar og  Stykkishólms. Um heimahjúkrunarþjónustu HVE

Norðurland

Heimahjúkrun á Akureyri

Nánar um heimahjúkrun á Akureyri

Heimahjúkrun á Dalvík

Nánar um heimahjúkrun á Dalvík

Heimahjúkrun á Húsavík

Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík sinnir íbúum Reykjahlíðar, Lauga, Húsavíkur, Kópaskers, Raufarhafnar og Þórshafnar

Heimahjúkrun í Fjallabyggð

Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð sinnir íbúum Ólafsfjarðar og Siglufjarðar
Nánar um heimahjúkrun í Fjallabyggð

Austurland

Heilbrigðisstofnun Austurlands sinnir íbúum Neskaupsstaðar, Seyðisfjarðar, Egilsstaða, Borgarfjarðar, Djúpavogs, Breiðdalsvíkur, Fáskrúðsfjarðar, Stöðvarfjarðar, Reyðarfjarðar, Eskifjarðar, Vopnafjarðar og Bakkafjarðar.
Vefsíða Heilbrigðisstofnunar Austurlands

Suðurland

Heimahjúkrun á Suðurlandi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands sinnir íbúum  Hveragerðis, Hafnar, Kirkjubæjarklausturs, Laugaráss, Rangárþings, Selfoss, Vestmannaeyjar, Víkur í Mýrdal og Þorlákshafnar.
Nánar um heimahjúkrun á Suðurlandi

Nánar um heimahjúkrun í Vestmannaeyjum

Suðurnes

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sinnir íbúum Reykjanesbæjar, Grindavíkur og Voga.
Nánar um heimahjúkrun á Suðurnesjum

Aðrir staðir

Varðandi heimahjúkrun á öðrum stöðum á landsbyggðinni en taldir eru upp hér fyrir ofan bendum við á viðkomandi heilsugæslustöðvar, sjá nánar undir Heilsugæsla.

Almenar upplýsingar um heimaþjónustu

Heimaþjónusta iðjuþjálfa

Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfar iðjuþjálfi sem hefur aðsetur í Þönglabakka 1 í Mjódd. Hann fer í heimilisathuganir til einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu (Kjalarnes,Mosfellsbær,Kópavogur,Garðabær og Hafnarfjörður og til þeirra sem ekki eru með heimaþjónustu hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur).

Iðjuþjálfinn metur þörf fyrir hjálpartæki og sækir um þau til SÍ og veitir ráðgjöf. Heimilislæknar eða aðrir heilbrigðisstarfsmenn senda honum tilvísun.Þjónustan er ókeypis. Sjá nánar á heimasíðu heilsugæslunnar.

Tveir iðjuþjálfar starfa hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur, sími: 411-9600 og 411-1500. Þeir fara í heimilisathuganir til þeirra sem eru með heimahjúkrun eða heimaþjónustu í Reykjavík (þær starfa hjá Reykjavíkurborg). Sjá nánar um heimaþjónustu ReykjavíkurAthugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja.

Hefur þú ábendingar eða frekari spurningar? Hafðu samband hér