Störf við undirbúning að stofnun Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar

Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra og Sjálfsbjargarheimilið hafa í sameiningu ákveðið að setja á stofn Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar.  Yfirmarkmið miðstöðvarinnar verður að veita þjónustu sem bætir stöðu og styrkir hag hreyfihamlaðs fólks í samfélaginu, sem jafningja meðal borgaranna. Miðað er við að helstu verkefni miðstöðvarinnar geti orðið eftirfarandi:

  1. Að veita hreyfihömluðu fólki svör á einum stað við sem flestum spurningum um réttindi sín.
  2. Að veita hreyfihömluðu fólki stuðning og aðstoð við að leita réttar síns.
  3. Að standa fyrir námskeiðum, til dæmis í formi jafningjafræðslu.
  4. Að tryggja aðgang að fagfólki sem hefur sérþekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks svo og að tryggja aðgang sama hóps að fjármálaráðgjöf.
  5. Miðstöðin skal á sama tíma vinna að hugarfarsbreytingu í samfélaginu gagnvart hreyfihömluðu fólki með fræðslu fyrir ráðamenn og almenning.