Heilbrigðismál ,,Hægist mein þá um er rætt”

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra, vill stuðla að því að heilsufarslegt jafnrétti ríki í reynd hérlendis. Helstu stefnumið Sjálfsbjargar eru því þessi:

  • Að vinna að því að fötluðum verði, óháð búsetu, veitt öll sú læknishjálp og þjálfun sem möguleg og nauðsynleg er.
  • Að heilsuvernd fatlaðra verði aukin, og samhliða því sem forvarnarstarf í heilbrigðismálum verði eflt.
  • Allir skulu eiga kost á endurhæfingu svo lengi sem þeir þurfa.
  • Að stuðla að auknum vísindalegum rannsóknum.
  • Að heimahjúkrun og önnur stoðþjónusta sé til staðar og fullnægjandi í öllum sveitarfélögum landsins. Heimahjúkrun, liðveisla og önnur notendastýrð stoðþjónusta verði það öflug að fólk með fötlun geti búið í heimahúsum svo lengi sem kostur er.