Ferli- og farartækjamál ,,Svo flýgur hver sem hann er fiðraður”


Það verður að teljast grundvallaratriði að umhverfið sé skipulagt með þarfir allra þegna þjóðfélagsins í huga.

Helstu stefnumið Sjálfsbjargar í ferlimálum eru eftirfarandi:

 • Tryggt verði í löggjöf landsins að allar byggingar og mannvirki verði aðgengilegar öllum.
 • Unnið verði að því á skipulegan hátt að gera allar eldri byggingar aðgengilegar öllum.
 • Unnið verði skipulega að breytingu gatnakerfis og útivistarsvæða bæjar- og sveitarfélaga og þau gerð öllum aðgengileg.
 • Tryggt verði aðgengi hreyfihamlaðra að þjóðgörðum og friðlýstum svæðum landsins.
 • Unnið verði að því að ná fram breytingum á almennigsvögnum og öðrum samgöngutækjum, hótelum og ferða miðstöðvum til að auðvelda fötluðum ferðalög. * Komið verði upp ferðaþjónustu fyrir fatlaða í öllum sveitarfélögum landsins.
 • Jafnframt verði tryggt að þjónusta leigubifreiðastöðva sé fyrir alla, þar á meðal fatlaða í hjólastólum.
 • Fötluðum verði bættur sá umframkostnaður er óhjákvæmilega fylgir ferðalögum þeirra, hvort heldur er innanlands eða utan.

Helstu stefnumið Sjálfsbjargar í farartækjamálum eru eftirfarandi:

 • Tryggja verður að fötluðum sé gert kleift að eignast og reka eigin bifreið án tillits til efnahags.
 • Tryggt verði í lögum að styrkir Tryggingastofnunar ríkisins til bifreiðakaupa hækki í samræmi við verðhækkanir bifreiða.
 • Styrkir Tryggingastofnunar ríkisins til bifreiðakaupa þeirra er þurfa sérinnréttaðar bifreiðar séu ávallt það háir að vikomandi einstaklingur greiði ekki meira en sem nemur tveimur þriðju af verði bifreiðar í meðal verðflokki.
 • Almennir styrkir til bifreiðakaupa nemi að minnsta kosti þriðjungi kaupverðs bifreiðar í meðal verðflokki.
 • Styrkir til þeirra, sem kaupa bifreið í fyrsta sinn, skulu vera það háir að viðkomandi einstaklingur greiði ekki meira en sem nemur einum þriðja af verði bifreiðar í meðal verðflokki.