Niðurstaða Ársverkefnis

24 sundlaugar voru teknar út.

Eins og flestum forsvarsaðilum sundlauga er kunnugt fór Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra af stað með aðgengisverkefni í sumar sem var notendaúttekt á sundlaugum á svæði aðildarfélaganna m.t.t. aðgengis fyrir hreyfihamlaða. Heiti verkefnisins var: Sundlaugar okkar ALLRA! Og er það tilvísun til þeirrar staðreyndar að vegna margvíslegra aðgangshindrana eru fjölmargar sundlaugar landsins ekki allra, því miður. Ekki áttu öll aðildarfélög Sjálfsbjargar kost á því að taka þátt í verkefninu og ekki reyndist heldur raunhæft að taka út allar sundlaugar á starfssvæði félaganna sem þátt tóku, env 24 sundlaugar voru teknar út.

Niðurstöðurnar eru birtar á vefsíðu Sjálfsbjargar (www.sjalfsbjorg.is/arsverkefni-sjalfsbjargar) og í meðfylgjandi skjali (sem þarf að hlaða niður) sést niðurstaða allra sundlauganna 24 og þar á meðal sundlaugin þín. Þarna má bera sundlaugina saman við aðrar sundlaugar í verkefninu. Því miður sýna niðurstöðurnar allan skalann frá því að aðgengi er mjög gott niður í að sundlaugin er nær óaðgengileg hreyfihömluðu fólki.

Þær sundlaugar sem komu hvað best út voru: Sundlaug Akureyrar, Íþróttamiðstöð Eyjafjarðarsveitar, Laugardalslaug Reykjavík, Ásvallalaug, Salalaug í Kópavogi, og Íþróttamiðstöðin á Egilsstöðum.

Ársverkefni Sjálfsbjargar

Á Landsfundi Sjálfsbjargar 2016 var samþykkt að fara af stað með sérstök ársverkefni samtakanna og færi það fyrsta fram 2017. Hverju sinni væri tekið fyrir afmarkað verkefni er tengdist aðgengismálum hreyfihamlaðra. Markmið verkefnanna er að vekja athygli á aðgengismálum okkar fólks. Jafnframt fengju aðildarfélögin sameiginlegt verkefni til að vinna að og gæti þar með virkjað sitt fólk til að vinna að verkefninu. Skrifstofan mun undirbúa verkefnin og halda utan um þau. Samþykkt var að fyrsta ársverkefni sem kom til framkvæmda 2017 væri tileinkað aðgengi að sundlaugum undir heitinu Sundlaugar okkar ALLRA!

Ársverkefnið 2017 – Sundlaugar okkar ALLRA!

Undirbúningur verkefnisins hófst á vordögum. Útbúið var sérstakt vinnuhefti sem var

prentað og kynnt og dreift til aðildarfélaga á Landsfundinum 2017. Fenginn var styrktaraðili að verkefninu Aqua Sport ehf. og er merki félagsins jafnframt á vinnuheftinu. Í vinnuheftinu er framkvæmd verkefnisins lýst og síðan er gátlisti sem úttektaraðilar hafa með sér við úttektina og fylla út. Úttektin er hugsuð sem notendaúttekt og var lagt upp með að aðildarfélögin ákveði sjálf hversu margar sundlaugar þau taka út. Reiknað er með að þrír einstaklingar (Sjálfsbjargarfélagar) myndi úttektarteymi og fylgi gátlistanum eftir við úttektina. Niðurstöður eru svo sendar skrifstofu samtakanna sem vinna sameiginlegt yfirlit yfir sundlaugarnar sem eru teknar út og gefi út og kynni á haustmánuðum. Þegar þetta er skrifað hafa undirtektir aðildarfélaganna verið góðar.