Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra (áður landssamband fatlaðra) samanstendur af 12 Sjálfsbjargarfélögum sem eru dreifð um landið. Í 2. grein laga samtakanna segir að hlutverk Sjálfsbjargar sé: “Hlutverk Sjálfsbjargar er að vinna að fullkominni þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðs fólks á Íslandi og eftir atvikum annarra fatlaðra og gæta réttinda og hagsmuna þess. Sérstaklega skal unnið að því að tryggja hreyfihömluðum félagsmönnum sem öðrum aðgengi að mannvirkjum, umhverfi, menntun, atvinnu og upplýsingum. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er leiðarljós í vinnu Sjálfsbjargar.”
Á þessari vefsíðu samtakanna kappkostum við að veita sem gleggstar upplýsingar um starfsemi samtakanna, hverjir erum við og hver eru okkar helstu baráttumál og verkefni.