Ársverkefni Sjálfsbjargar 2018

Á Landsfundi Sjálfsbjargar 2016 var samþykkt að fara af stað með sérstök ársverkefni samtakanna og færi það fyrsta fram 2017. Hverju sinni væri tekið fyrir afmarkað verkefni er tengdist aðgengismálum hreyfihamlaðra. Markmið verkefnanna er að vekja athygli á aðgengismálum okkar fólks. Jafnframt fengju aðildarfélögin sameiginlegt verkefni til að vinna að og gæti þar með virkjað sitt fólk til að vinna að verkefninu. Skrifstofan mun undirbúa verkefnin og halda utan um þau. Samþykkt var að fyrsta ársverkefni sem kom til framkvæmda 2017 væri tileinkað aðgengi að sundlaugum undir þemanu Sundlaugar okkar ALLRA! Verkefnið tókst einstaklega vel og bakti töluverða athygli. Vitað er að fjölmargir rekstraraðilar sundlauga betrumbættu aðgengi í sínum laugum og vitað er um nokkrar laugar er fjárfestu í lyftubúnaði hjá sér úti við laug.

Ársverkefnið 2018 var notendaúttekt á söfnum á starfssvæðum aðildarfélaga Sjálfsbjargar undir þemanu: Söfn okkar ALLRA!

Ársverkefnið 2018 – Söfn okkar ALLRA!

Undirbúningur verkefnisins hófst á vordögum. Útbúið var sérstakt vinnuhefti sem aðildarfélögin notuðu við úttektirnar bæði í word og pdf formi.

Líkt og 2017 var vinnuhefti útbúið og prentað. Það var svo kynnt og dreift til aðildarfélaga á Landsfundinum 2018. Í vinnuheftinu er framkvæmd verkefnisins lýst og síðan er gátlisti sem úttektaraðilar hafa með sér við úttektina og fylla út. Úttektin er hugsuð sem notendaúttekt og var lagt upp með að aðildarfélögin ákveði sjálf hversu mörg söfn þau taka út á sínu starfssvæði. Reiknað er með að þrír einstaklingar (Sjálfsbjargarfélagar) myndi úttektarteymi (geta verið færri) og fylgi gátlistanum eftir við úttektina. Niðurstöður voru svo sendar skrifstofu samtakanna sem vinna sameiginlegt yfirlit yfir söfnin sem eru tekin eru út og kynni niðurstöður.

Verkefnið gekk vel og sýnir að söfnin eru jafn ólíkt og þau eru mörg. Almennt voru byggðasöfn ekki tekin fyrir, en þau eru því miður flest hver í gömlum lítt aðgengilegu húsnæði. Nýjustu söfnin eru nánast yfir línuna mjög vel aðgengileg. Hér má sjá samantekt niðurstaðna.